Podaci o prodajnom mjestu

  • ALFA VISION D.O.O.
  • Trgovački sud u Zagrebu Tt-19/23526-2
  • OIB 13218944344
  • Nova ves 11, Zagreb, Hrvatska
  • e-mail: optika@alfavision-optika.hr
  • mob: +385 99 2164 562